ขนาด 18,000 ลบ.ม / ชม. (18,000 CMH)

เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

กรุณาใส่ข้อความ …