จำหน่าย ออกแบบ พร้อมติดตั้งครอบคลุมทุกการใช้งานในระบบ HVAC 

 

อุปกรณ์ระบบปรับอากาศ • อุปกรณ์ระบบระบายอากาศ 
• อุปกรณ์ควบคุมควันไฟและป้องกันไฟไหม้  • อุปกรณ์ลดเสียงเครื่องจักรและห้องเครื่อง 
• ระบบหมุนเวียนและแลกเปลี่ยนอากาศ • ระบบกำจัดฝุ่น • ระบบระบายความร้อนเครื่องจักร 
• ระบบกำจัดเคมีและกลิ่นอุตสาหกรรม • ระบบเติมอากาศเย็นด้วยน้ำ • ระบบระบายอากาศประหยัดพลังงานด้วยแสงอาทิตย์ • ระบบประหยัดพลังงานเครื่องปรับอากาศและมอเตอร์


                      จำหน่ายพัดลมฟาร์ม (Agricultural Farm Fan), พัดลมอุตสาหกรรม (Industrial Fan), พัดกรงกระรอก (Sirocco Fan), พัดลมโซล่าเซล (Solar Fan), พัดลมเพดานรอบต่ำ (HVLS Fan), พัดลมติดฝ้าเพดานและผนัง (Ceiling & Wall Fan), พัดลมไอเย็น (Evaporative Unit), แผงรังผึ้ง (Cooling Pad), หัวจ่ายลมและหน้ากากแอร์ (Diffuser & Air Grille), แดมเปอร์ควบคุมปริมาณลม (Volume Control Damper), แดมเปอร์ควบคุมควันตามาตรฐาน UL555S (Smoke Damper UL555S), แดมเปอร์ป้องกันไฟไหม้ 
ตามาตรฐาน UL555 (Fire Damper UL555), ท่อลดเสียง (Duct Silencer), ห้องลดเสียง (Sound Enclosure Room), อุปกรณ์ระบบระบายอากาศ ท่อดักส์ (Ventilation Equipment), ท่อส่งลม (Ducting Equipment), ฉนวนหุ้มท่อลมและท่อน้ำ (Air Duct & Chill Water Insulation)