จำหน่าย ออกแบบ พร้อมติดตั้งครอบคลุมทุกการใช้งานในระบบ HVAC 

 

อุปกรณ์ระบบปรับอากาศ • อุปกรณ์ระบบระบายอากาศ • อุปกรณ์ควบคุมควันไฟและป้องกันไฟไหม้  • อุปกรณ์ลดเสียงเครื่องจักรและห้องเครื่อง 
• ระบบหมุนเวียนและแลกเปลี่ยนอากาศ • ระบบกำจัดฝุ่น • ระบบระบายความร้อนเครื่องจักร • ระบบกำจัดเคมีและกลิ่นอุตสาหกรรม 
• ระบบเติมอากาศเย็นด้วยน้ำ • ระบบระบายอากาศประหยัดพลังงานด้วยแสงอาทิตย์ • ระบบประหยัดพลังงานเครื่องปรับอากาศและมอเตอร์