เกี่ยวกับเรา

      AirMax  ตั้งอยู่เลขที่ 856/2 ถ.หลวงแพ่ง แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520 ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ อุปกรณ์ระบบปรับอากาศ ระบายอากาศ บำบัดและปรับปรุงคุณภาพอากาศ อุปกรณ์ลดเสียงอาคารและอุตสาหกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ครอบคลุมทุกการใช้งานทั้งอาคารที่พักอาศัย สำนักงาน โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า โรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท และฟาร์มปศุสัตว์ พร้อมทั้งให้บริการเป็นที่ปรึกษาเพื่อแก้ปัญหาด้านวิศวกรรมเพื่อให้ลูกค้าได้ใช้สินค้าที่ตรงต่อความต้องการของงาน เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานให้สูงสุด ซึ่งทางบริษัทได้คัดสรรค์และพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ บริการจัดส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้าอย่างรวดเร็ว บริการหลังการขายที่รวดเร็วและต่อเนื่อง บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป เพื่อความไว้วางใจของลูกค้า