เกี่ยวกับเรา

          บริษัท วินด์คอนโทรล จำกัด  ตั้งอยู่เลขที่ 856/2 ถ.หลวงแพ่ง แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520 ดำเนินธุรกิจจำหน่ายและติดตั้ง อุปกรณ์ระบบปรับอากาศ ระบบระบายอากาศ ควบคุมควันไฟและป้องกันไฟไหม้ ลดเสียงเครื่องจักรและห้องเครื่อง ระบบหมุนเวียนและแลกเปลี่ยนอากาศ ระบบระบายความร้อนเครื่องจักรและอาคาร ระบบกำจัดเคมีและกลิ่นอุตสาหกรรม ระบบกำจัดฝุ่นควัน ระบบเติมอากาศเย็นด้วยน้ำ ระบบระบายอากาศประหยัดพลังงานด้วยแสงอาทิตย์ ระบบประหยัดพลังงานเครื่องปรับอากาศและมอเตอร์ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ครอบคลุมทุกการใช้งานทั้งอาคารที่พักอาศัย สำนักงาน โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า โรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท และฟาร์มปศุสัตว์ พร้อมทั้งให้บริการเป็นที่ปรึกษาเพื่อแก้ปัญหาด้านวิศวกรรมเพื่อให้ลูกค้าได้ใช้สินค้าที่ตรงต่อความต้องการของงานและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานให้สูงสุด ซึ่งทางบริษัทได้คัดสรรค์และพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ พร้อมงานติดตั้งและบริการบำรุงรักษาตลอดอายุการใช้งาน บริการหลังการขายที่รวดเร็วและต่อเนื่อง บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป เพื่อความไว้วางใจของลูกค้า