>>>  บทความและเครื่องมือโหลดฟรี  <<

       พื้นที่ส่วนนี้สำหรับแบ่งปันความรู้ แชร์ประสบการณ์ และดาวน์โหลดเครื่องมือสำหรับวิศวกร ช่างติดตั้ง และผู้ที่ต้องการศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับงานระบบปรับอากาศ ระบบระบายอากาศ ระบบลดเสียง และระบบประหยัดพลังงาน หรือผู้ที่ต้องการฝากผลงาน เช่น บทความ เพื่อให้ทุกคนได้นำไปปรับใช้งาน โปรแกรมหรือแอฟพิเคชั่น เพื่อแบ่งปันเครื่องมือใหม่ ๆ 

***  ถ้าต้องการฝากผลงานมาลง สามารถติดต่อทางบริษัทได้โดยตรง ตามที่อยู่บริษัท *ฟรี* ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ***